Υπάρχει λύση;

Γιώργος Κοκκινάκος, ψυχίατρος, διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. “Επικαλούμαι αείχρονες ουτοπίες να πάψουν να είναι νομοταγείς οι αριθμοί”. Σπ. Κανιούρας Τι καταφέραμε με την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό; Τι καταφέραμε με τη συσσώρευση και την αποθήκευση; Τι καταφέραμε με τη λαιμαργία, και την πλεονεξία; Τι καταφέραμε με την ανάπτυξη και την κατανάλωση; Οι μεν λίγοι…