Τριήμερη συνάντηση άμεσης δράσης και δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη 5/6/7 Σεπτεμβρίου

Στις 5 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη η τριήμερη συνάντηση άμεσης δημοκρατίας με προσκεκλημένους από Βολιβία, z-net -USA, Ισπανία, Βερολίνο και συλλογικότητες,κοινότητες αυτοδιαχειριζόμενων δομών και θεματικές από την πλατεία συντάγματος και από όλη την χώρα, συνελεύσεις, συναυλίες, αγώνες για το νερό, για την υπεράσπιση των κοινοτικών αγαθών των δασών και των βουνών της Β. Χαλκιδικής και…