Συζήτηση για την Άμεση Δημοκρατία στα Τρίκαλα την Πέμπτη 17 Νοέμβρη 2011 στη μουσική σκηνή "Κεντρική Πλατεία" στις 7:30 το απόγευμα

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οι πρωτόγνωρες συγκεντρώσεις και συνελεύσεις στην πλατεία Συντάγματος και στις άλλες πλατείες της χώρας έθεσαν ως βασικό στόχο την άμεση δημοκρατία. Όμως τα ΜΜΕ, οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες και τα κόμματα προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν το σημαντικότατο αυτό ζήτημα και επικέντρωσαν στις άλλες πλευρές των συγκεντρώσεων. Η συμπεριφορά τους δηλώνει φόβο επειδή οι συνελεύσεις δεν…