Ανταμικό (αυτοδιαχειριζόμενος αγρός Τρικάλων): έναρξη καλλιεργητικών εργασιών

Τα δύο Σαββατοκύριακα 3-4 και 17-18 του Μάρτη άρχισαν οι καλλιεργητικές εργασίες στο “ανταμικό” (αυτοδιαχειριζόμενο αγρό Τρικάλων) σε μια έκταση 4 στρεμμάτων μεταξύ Πύργου και Ρογγίων. Είκοσι τρία άτομα της ομάδας μοιράστηκαν 2,5 στρέμματα (μεράδια των 100 τετραγωνικών μέτρων ο καθένας), ενώ 1,5 στρέμμα προορίζεται για τη δημιουργία συλλογικού λαχανόκηπου. Η καλλιέργεια είναι μη κερδοσκοπική,…