9ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ – 28 & 29 Σεπτέμβρη – κεντρική πλατεία Λάρισας

ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τη FRONTEX ανοιχτά σύνορα, άσυλο, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες against prison camps and FRONTEX open borders, asylum, solidarity with refugees απέναντι στην ομηρία και τον αποκλεισμό νομιμοποιήση στους μετανάστες, ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά against captivity and exclusion legal status to the immigrants, citizenship to all children απάντηση στην κρίση και…