“Ένα μπουκάλι λάδι για κάθε άνεργο”… Φιλανθρωπία και αλληλεγγύη

του Γιώργου Λιερού Η φιλανθρωπία είναι μια θεμιτή πρακτική όταν γίνεται ιδιωτικά, στα κρυφά από τον καθένα μας, όταν επιτελείται από την εκκλησία, ένα τζαμί, μια συναγωγή. Η φιλανθρωπία είναι πρόστυχη όταν γίνεται από μια πολιτική οργάνωση. Γιατί; Τι ξεχωρίζει την αλληλεγγύη από την φιλανθρωπία; Μιλώντας για σχέσεις που βρίσκονται εκτός αγοράς και για τις ανάγκες…