Μια κριτική του φιλελεύθερου πλουραλισμού

Σκέψεις για την πολιτιστική διάσταση του αδιεξόδου των δυτικών κοινωνιών  [Απόσπασμα από το ομώνυμο κείμενο από το τεύχος 7 του περιοδικού «Πρόταγμα».] Α. Η μαζική κουλτούρα και οι συνέπειές της            Το πολιτιστικό και το πολιτικό Ένα από τα στοιχεία που δεν μπορούμε να παραβλέπουμε όταν εξετάζουμε τον κόσμο μας σήμερα είναι το δίχως άλλο…