Πρόοδος: H Tελευταία Δεισιδαιμονία

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ και Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ, που είναι ο σημαντικότερος ανττίπαλός του, δεν φαίνεται ότι μπορούν να προσφέρουν μεγάλες ελπίδες για τη λύση των ογκωδών προβλημάτων που απειλούν να μας συντρίψουν. Εξαιτίας αυτού αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για μια τρίτη Θέση, που εκδηλώθηκε στις μελέτες για τον κοινωνικό ανθρωπι­σμό, τον κοινοτισμό κι άλλες βυθισμένες παραδόσεις κοινωνικού κριτικισμού…