Με αφορμή τις τοπικές εκλογές:Με ποιές ρεαλιστικές πολιτικές στις τοπικές κοινωνίες θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε την ευζωία των “πολλών”

Με την ευκαιρία των τοπικών εκλογών Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων και η ποιότητα της ζωής τους-κατά άλλους ευτυχία, για μας ευζωία -από ένα σημείο και μετά, δεν εξαρτάται από την αύξηση του εισοδήματός τους, αλλά πολύ περισσότερο από άλλους παράγοντες. Οι έρευνες για τους άλλους αυτούς παράγοντες ευζωίας («human well-being» στα αγγλικά,…