Εικόνα 1: Κιστέρνα βυζαντινών χρόνων στη Θάσο
(Φωτογραφία Ιωάννης Αυγολούπης Πολ. Μηχανικός)