Εικόνα 6: Παράδειγμα κατασκευής ενός Plus‐ Energie‐ Haus. TUDarmstadt,
συμμετοχή στο διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό Solar Decathlon 2007‐
πρώτο βραβείο.